Managing Committee

S.No. Name Designation
1 Shri Jayanti Bhai Patel President
2 Shri Mukesh Bhai Patel Vice President
3 Shri Pankaj Bhai Sanghvi Hon. Secretary
4 Shri Pradeep Bhai Shah Hon. Treasurer
5 Shri Deepak Bhai Modi Hon. Accountant
6 Shri Amit Bhai Dave Hon. Joint Accountant
7 Shri Atul Bhai Sheth Chairman Education Board College
(Nasia & Maharani Road Campus)
8 Shri Narendra Bhai G Patel Chairman Education Board College
(Scheme No. 54 Campus)
9 Shri Govind Bhai Patel Chairman Education Board School
10 Shri Kishore Bhai Doshi Chairman Education Development Committee
11 Shri Deepak Bhai J Soni Joint Secretary
12 Shri Jayesh Bhai Shah Joint Secretary
13 Shri Atul Bhai Soumya Member
14 Shri Narendra Bhai V Patel Member
15 Shri Hasmukh Bhai Kherdia Member
16 Shri Ramesh Bhai J Shah Member
17 Shri Pankaj Bhai Thakkar Member
18 Shri Bharat Bhai Shah Member
19 Shri Jayendra Bhai Patel Member
20 Shri Kirti Bhai Patel Member
21 Shri Rajendra Bhai Patel Member
22 Shri Prakash Bhai Shah Member
23 Shri Bhavnesh Bhai Patel Member
24 Shri Nitesh Bhai Turakhiya Member
25 Shri Kamlesh Bhai Shah Member
26 Shri Bharat Bhai Bavishi Member
27 Shri Rajesh Bhai Vyas Member
28 Shri Nilesh Bhai Patel Member
29 Shri Vishal Bhai Parikh Member
30 Shri Rajesh Bhai Dharamsi Member
31 Shri Virendra Bhai Patel Member
32 Shri Prakash Bhai Patel Member
33 Shri Bhagwan Das Patel Member
34 Shri Deepak Bhai R Soni Member
35 Shri Suresh Bhai Patel Member
36 Shri Deepak Bhai Jetwa Member
37 Shri Navneet Bhai Patel Secretary (Trust Board)
38 Shri Rajesh Bhai Shah Member (Trust Board)
39 Shri Dilip Bhai Babubhai Parmar Member (Trust Board)
40 Shri Dinesh Bhai Manilal Gosliya Member (Trust Board)
41 Shri Kirtibhai Shyamjibhai Patel Member (Trust Board)
42 Shri Pankajbhai Bachubhai Shah Member (Trust Board)
43 Shri Punit Bhai Khusal Bhai Chawda Member (Trust Board)